نوع درخواست
کشور
نوع حساب
نحوه پرداخت / خرید
اعمال فیلتر
حواله #1149

خرید حواله بانکی

خریدار : اتوسا فضل اللهی
💚(1)
 • کشور: آلمان
 • تعداد: 4,000
 • حواله: شخص
 • نرخ پیشنهادی: 29,050
 • کارمزد: 0.5 %(20 یورو )
توضیحات:

درخواست خرید ۴۰۰۰یورو دارم که مبلغ را فورا ایران به حساب شبای فروشنده پرداخت میکنم

هنوز پیشنهادی ارسال نشده است
حواله #1147

فروش حواله بانکی

فروشنده : مسلم تناآور
کاربر جدید
 • کشور: آلمان
 • تعداد: 400
 • حواله: شخص
 • نرخ پیشنهادی: 28,900
 • کارمزد: 2.5 یورو
27,900 تومان در 2022/03/15 توسط ایمان رحیمی
27,700 تومان در 2022/03/15 توسط ایمان رحیمی
حواله #1145

خرید پی پال

خریدار : ایمان رحیمی
❤️(1)
 • کشور: آلمان
 • تعداد: 800
 • نرخ پیشنهادی: 26,500
 • کارمزد: 0.5 %(4 یورو )
توضیحات:

واریز فوری

هنوز پیشنهادی ارسال نشده است
حواله #1144

خرید حواله بانکی

خریدار : M.N
💚(1)
 • کشور: آلمان
 • تعداد: 800
 • حواله: شخص
 • نرخ پیشنهادی: 27,000
 • کارمزد: 0.5 %(4 یورو )
توضیحات:

پی پال هم امکان واریز کسی داشته باشه مشکلی نیست

27,500 تومان در 2022/03/08 توسط محمد آباده
✅این درخواست با موفقیت انجام شد.
حواله #1143

خرید حواله بانکی

خریدار : M.N
💚(1)
 • کشور: آلمان
 • تعداد: 800
 • حواله: شخص
 • نرخ پیشنهادی: 27,500
 • کارمزد: 0.5 %(4 یورو )
توضیحات:

پی پال هم مشکلی نیست اگه کسی امکان واریز داشته باشه

27,550 تومان در 2022/03/08 توسط محمد آباده
❌ این درخواست حذف شده است
حواله #1142

خرید حواله بانکی

خریدار : ایمان رحیمی
کاربر جدید
 • کشور: آلمان
 • تعداد: 800
 • حواله: شخص
 • نرخ پیشنهادی: 27,500
 • کارمزد: 0.5 %(4 یورو )
توضیحات:

امکان واریز به پی پال هم دارم

27,600 تومان در 2022/03/08 توسط محمد آباده
🚫27,800 تومان در 2022/03/08 توسط محمد آباده
28,000 تومان در 2022/03/08 توسط محمد آباده
🚫این درخواست به دلیل انصراف درخواست دهنده حذف شده است.
حواله #

خریدار :
کاربر جدید
 • کشور:
 • تعداد: 0
 • نرخ پیشنهادی: 0
 • کارمزد: 2.5 یورو
هنوز پیشنهادی ارسال نشده است
🚫این درخواست غیر قابل سفارش است
حواله #

خریدار :
کاربر جدید
 • کشور:
 • تعداد: 0
 • نرخ پیشنهادی: 0
 • کارمزد: 2.5 یورو
هنوز پیشنهادی ارسال نشده است
🚫این درخواست غیر قابل سفارش است